Airco- onderdelen...altijd interessant om iets over te weten!

airco onderdelen
 
 
 
 
 
 

Zoals elk apparaat bestaat uit onderdelen, bestaat ook een airco uit onderdelen die onmisbaar zijn voor de werking. De meest voorkomende onderdelen worden op deze pagina kort besproken.
 
De buitenunit
Dit onderdeel staat buiten en moet bestand tegen elk weertype. Daarom krijgt de buitenunit een anti- roestbehandeling. De buitenunit wordt op een dak gezet of komt tegen een buitenmuur.
Om dit onderdeel nóg beter te beschermen, wordt er een rvs plaat aan de onderkant gemaakt.
In de buitenunit zit de koelmotor en deze motor maakt een behoorlijk geluid, soms zo erg dat eventuele buren er last van kunnen krijgen.
 
De binnenunit
Afhankelijk van het model dat wordt gekozen hangt dit onderdeel in de te behandelen ruimte. Staat in verbinding met de buitenunit.
 
Muurbeugel(s)
Met een muurbeugel of meerdere muurbeugels wordt de buitenunit buiten gemonteerd. Om te zorgen dat er geen belastende trillingen ontstaan kunnen zogenaamde trillingsdempers worden bijgeleverd.
 
Leidingen
Door de leidingen loopt het koelmiddel ofwel koudemiddel. De leidingen verbinden de buitenunit met de binnenunit.
 
airco-onderdelen

De leidinggoot
De bedoeling is dat de leidingen niet meer zijn te zien na het installeren van de airco. Daarom wordt het wegwerken gedaan met behulp van een leidinggoot. Eventuele hulpstukken en bochten horen ook bij het wegwerken.
 
De opstelbalk
De unit rust op een opstelbalk. Deze balk is van kunststof en in diverse afmetingen verkrijgbaar.
 
Een condenswaterpomp
Om het condenswater af te voeren.
 
Vorstbeveiliging
U wilt in de winter verwarmen met de airco. Dan mag het condenswater niet bevriezen. Daarom moet de airco worden voorzien van een verwarmingskabel.
 
De warmtewisselaar
Zorgt dat er een warmteoverdracht tot stand komt van een warm naar een koud medium.
 
warmtepomp
 
Warmtepomp
Niet elke airco is vanzelfsprekend uitgerust met een warmtepomp. Een airco is bekend geworden door het koelen. Door een warmtepomp in het koelsysteem te integreren kan met dezelfde airco worden verwarmd. Om warmte uit de buitenlucht te halen wordt deze pomp gebruikt.
 
Koelvermogen / koelcapaciteit
Is het verschil erg groot tussen de gewenste en de echte temperatuur, dan zal er een groot koelvermogen nodig zijn. Is de te koelen ruimte groot wat volume betreft, ook dan zal een groot koelvermogen nodig zijn. Het aantal personen dat in de ruimte werkt of woont heeft ook invloed op het benodigde koelvermogen. Schijnt de zon in de ruimte, dan zal de temperatuur snel stijgen. Om dan te zorgen voor een aangenaam klimaat zal er veel koelwerk moeten worden verricht.
Een algemene regel geeft aan dat een kubieke meter een koelvermogen nodig heeft van 40 Watt. U berekent het volume van de ruimte en neemt de uitkomst maal 40 Watt.
 
Een ventilator
Er wordt nog vaak gedacht dat een ventilator koelt, en dat is pertinent niet waar! Een ventilator brengt de lucht in beweging en dat zal worden ervaren als een frisse wind. Er ontstaat inderdaad de indruk dat het koeler wordt maar dat is dus niet zo. Er zijn diverse ventilatoren in de handel.
 
ventilator
 
Stikstof
Stikstof wordt gebruikt om te kijken of er lekkage is in het aircosysteem door het systeem met stikstof onder druk te zetten.
 
Koelmiddel ofwel koudemiddel
Een koudemiddel is een vloeistof die de eigenschap heeft te koken bij lage temperatuur. Het middel komt in het aircocircuit en zal eerst verdampen. Daarna volgt compressie, dan condensatie en daarna weer vloeibaar. Tegenwoordig wordt vooral het type R290 gebruikt.
 
koelmiddel airco