Airco vullen of bijvullen moet door een erkend aircobedrijf worden gedaan

airco bijvullen
 
 
 
 
 
Een airco bevat een koelmiddel ook wel koudemiddel genoemd. En ondanks dat het systeem compleet is gesloten zal er drukverlies ontstaan omdat er gassen uit het systeem verdwijnen.
De koelcapaciteit zal minder worden als er te weinig koelmiddel in het systeem zit.
Om een goede werking te blijven houden moet hij met koelmiddel worden bijgevuld. Een keer per twee jaar is voldoende. Het bijvullen mag u echter niet zelf doen, dat mag alleen door een bedrijf dat STEK erkend is.
STEK betekent Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. Het doel van deze stichting is om emissie van koudemiddelen zoveel mogelijk te beperken.
 
bijvullen airco
 
Hoe wordt een airco gevuld of bijgevuld met koelmiddel?
-Eerst wordt het oude koelmiddel uit het systeem gezogen.
-Daarna wordt er ongeveer een half uur vacuŁm getrokken. Dit om alle vocht te verwijderen.
-Het systeem wordt nu gecontroleerd op lekkage. Dat gebeurt met behulp van een detectievloeistof.
-Is het systeem in orde bevonden, dan wordt het toestel gevuld met nieuw koelmiddel.
-Na het vullen wordt alles uitgebreid gecheckt op drukken, temperaturen en beveiligingen.
-Is het systeem in orde, dan krijgt u een bewijs dat uw apparatuur in perfecte staat is.
 
Waarom vullen of bijvullen door een STEK bedrijf?
-Een STEK bedrijf en daardoor een STEK bevoegde monteur heeft het gereedschap om een airco open te maken.

Waarschuwing!
Ga zelf nooit sleutelen! Het is gevaarlijk en eventuele garantie zal meteen vervallen!
-De monteur zorgt ervoor dat het juiste koudemiddel in het systeem komt.
-De monteur zal uw airco nakijken op ondermeer de filters, de bekabeling, de waterafvoerbak,condensor en verdamper.
 
bijvullen airco

Informatie over koel- ofwel koudemiddelen
En bijna iedereen heeft wel eens gehoord van Freon. Op zich is er niks mis mee behalve bij het vrijkomen. Freon heeft namelijk schadelijke gevolgen voor het milieu omdat het de ozonlaag aantast.
Dat gas viel onder de CFK, en dat staat voor Chloorfluorkoolwaterstof. Vanaf 2001 verboden.
Daarna kwam er de HCFK en deze afkorting betekent Hydro chloorfluorkoolwaterstof. Was minder schadelijk maar werd toch verboden te gebruiken sedert 2002.
Nu wordt HFK gebruikt. Dat staat voor gehalogeneerde fluorkoolwaterstof en HFK bevat geen chloor meer. Bekende koelmiddelsoorten zijn de R410A, de R134A en de R407C.
Helemaal van vandaag is het koelmiddel R290. Pluspunten zijn dat het niet schadelijk is voor ons milieu, niet de ozonlaag aantast en ook nog eens ecologisch is.
Andere kenmerken: niet explosief, niet brandbaar, niet vergiftig en reukloos.
 
airco bijvullen